Lázně duševní

Menstruační cyklus

Nebudu zde psát o menstruaci z hlediska fyziologického, na to je spousta dobré odborné literatury. Podíváme se na ni trošku jinak.

Většina žen vnímá menstruaci jako nutné zlo, v horším případě jako nepříjemný „opruz“ a v ještě horším jako ponižující, stud či bolest vyvolávající záležitost.

Menstruace a celý menstruační cyklus je však dar. Veliký a hluboký zdroj moudrosti, který byl ženám dán. Zdá se vám to přehnané?

Nejdříve je zapotřebí si uvědomit, že díky menstruaci je v dnešních podmínkách zachován život na této planetě. Jaký paradox. Něco, co v sobě obsahuje potenciál nového života, je odsuzováno, schováváno, přebíjeno voňavými vložkami, sráženo ponižujícími vtipy...

Vychází to z kontextu vývoje společnosti v mnoha minulých letech. Žena, se svojí nevyzpytatelnou silou se nehodila do škatulek. Co je příliš proměnlivé, to je nebezpečné, protože se to dá špatně ovládat. Nebyli to jen muži, kdo postupně srazili ženy do postojů nečistých, nesvéprávných čarodějnic, ale samy ženy se vzdaly své svobody, protože kdo je podřízený a poslouchá, ten nemusí nést odpovědnost za své činy. Není však důležité kdo za co může, není zapotřebí se obviňovat a cítit se ukřivděně. Důležitější je, jak z toho ven.

Je zapotřebí si uvědomit, že žena v sobě nese energii Měsíce, její cyklus je přímo spojen s měsíční silou. Když pozorujete Měsíc, je každý den jiný. Nezastaví se ani na chvilku. Stále se proměňuje. A to je podstata žen. Proměnlivost, pohyb, vzedmutí, ponor. Žena v sobě nese moudrost zrození, nestálosti a pomíjivosti. Konců a začátků, nádechu, výdechu, života a smrti. Pulz Vesmíru.

Mužská energie je stejně zajímavá. Muži jsou spojováni se silou Slunce, silou stálosti, pevnosti, toho, co trvá věčně, na co je možné se spolehnout. Jsou pevnou osou, okolo které se točí cykly příchodu a odchodu, světla a tmy. To je zase jejich úkol a jejich moudrost, kterou když objeví, naleznou smysl svého života a radost z tohoto života.

Když jsou tyto dvě energie vyrovnané, začíná tvoření v harmonii a to je smyslem všeho našeho snažení na Zemi. Inspirace – žena + bezpečí – muž = tvoření života. A je jedno, jestli tvoříme miminko, domov nebo projekt v práci. Aby k tomuto tvoření mohlo dojít, je zapotřebí hledat a naplňovat právě tu svoji část, která nám náleží - muži mužskou a ženy ženskou.

Pro ženy je jednou z možností hledání napojit se na svůj menstruační cyklus a čerpat z něho svoji sílu a moudrost.

Náš cyklus se dá rozdělit na čtyři základní části. Stejně jako rok, stejně jako světové strany... :-)

Doba vzestupu, jaro, měsíční fáze dorůstání. Je to doba ve chvíli, kdy končí menstruační krvácení, pokud netrpíme silnou ztrátou krve. To je však již problém, o kterém se zmíním později. Je-li vše v přirozeném stavu, naše energie jde nahoru, dobře se nám komunikuje se světem, s lidmi, dobře se plní úkoly v práci, není problém něco domluvit, zařídit, jsme společenské, plné energie. Na tuto dobu je dobré si domlouvat všechny aktivity, které potřebují naší energii dávání. Kdy dáváme ze sebe něco druhým. Realizace našich nápadů, schůzky, atd.

Pak nastává doba léta, ovulace. Sexuální touha roste, naše přitažlivost je na vrcholu, naše energie září jako měsíc v úplňku. Doba početí nového života i nové cesty, nových vztahů, nových začátků.

Po ovulaci přichází fáze uklidnění, podzim. Vajíčko, které nebylo oplodněno, odumírá. Pro ženu je tento čas dobou uzavírání se do sebe, vnitřního i vnějšího úklidu. Přebírání všeho, co se stalo. Co je dobré zůstává, co je nepotřebné, mělo by být vytříděno a vyhozeno. Dobré jsou zejména domácí práce, které nepotřebují naši aktivní mysl a nechají nás v tichu uklízet duši :-). Jsme více unavené, potřebujeme pro sebe více ticha a soukromí. Společenská „výkonost“ klesá a je to tak v pořádku. V tomto období také vzniká premenstruační syndrom, který je právě důsledkem nectění našeho těla a cyklu. Když se snažíme být stále stejně „dobré“ a takzvaně „jet“, dostáváme se do rozporu se svojí přirozeností, která naopak volá "Zpomal! Zastav se! Utiš se!" Z tohoto rozporu přicházejí deprese, návaly, bolesti všeho druhu a později silné, nebo problematické menstruační krvácení. Takže, trocha pozastavení a teplý čaj je dobrý nápad :-).

A nakonec zima, novoluní, menstruace. Ticho, odpočinek, úplné uzavření. Smrt a odchod vajíčka z našeho těla spolu s krví. Odchod všeho nepotřebného z našeho života. Již v předchozí fázi - podzimu, se žena napojuje plněji na svoji intuici a nyní, v čase menstruace je toto napojení nejsilnější. Všechny myšlenky a nápady, které k nám přicházejí v tomto a předchozím období podzimu, je moudré si pamatovat, nebo zapisovat a brát je v úvahu. Jsou to důležité zprávy pro náš život a leckdy i pro život našich blízkých. Pokud zjistíme, že se nám pravidelně před menstruací vrací smutek a nespokojenost s partnerstvím, pak je dobré začít tento problém řešit. Naše intuice nám dává zprávu, že tento stav není pro nás dobrý. Když jej budeme ignorovat, většinou se pak ukáže i na těle v podobě silného krvácení, zánětů a nebo třeba kvasinkových infekcí, či depresí. Takže, naše „přecitlivělost“ v době před a během menstruace není důsledkem hysterie, ale naopak. Zvýšeným vnímáním všeho, co je pro nás dobré a hlavně nedobré. Nadměrné přetěžování, nefungující vztahy, nerealizování vlastních snů a plánů... to všechno můžeme v tomto období zkoumat a rozkrývat Můžeme se pak těšit na každou novou menstruaci, co nového se o sobě dozvíme...